MİSYON & VİZYON

Misyonumuz:

Meram Gençlik Meclisi olarak gönüllülük ve şeffaflık esasına dayalı; okuyan, araştıran, düşünen,özgüveni yüksek, sanata ve bilime gönül vermiş,gelişmelere açık,farklılıklara saygılı, yenilikçi, ahlaklı, üretici, kaynakları etkin ve doğru kullanan,çevreye duyarlı,yaşadığımız toprakların kültürel,tarihsel,bilimsel açıdan önemini kavrayan, bize bırakılan mirasın ve sorumluluğun farkında olan Meram gençliği yetiştirmek..


Üstadın deyimiyle;

" kökü ezelde ve dalı ebedde bir sistemin aşkına, vecdine, diyalektiğine, estetiğine, irfanına, idrakine sahip bir gençlik.."

Meram Gençliği..

 

Vizyonumuz:

Şimdi ve gelecekte; gençliğin beklentilerini, ihtiyaçlarini saptamak ve üretici, bilinçli, çokça gönüllü gençliğe öncü gençlik meclisi olmak..

Meram Gençlik Meclisi..